05:37 22 سپتمبر 2018
 • دانش آموز در مکتب «آشیانه» برای کودکان خیابانی در کابل
 • یکی از خیابان های کابل
 • دانش آموز در مکتب «آشیانه» برای کودکان خیابانی در کابل
 • کابل
 • حوض اببازی که توسط شوروی در دهه 80 میلادی در کابل ساخته شده است
 • کابل
 • کوچه مرغ های کابل
 • دانش آموز در مکتب «آشیانه» برای کودکان خیابانی در کابل
 • کابل
 • کوچه مرغ ها
 • یکی ار خیابان های کابل
 • پسر هنگام تماشای تلویزیون درخانه خود در کابل
 • یکی از بازار های کابل
 • بقایای تانک در نزدیکی شهر کابل
 • کابل
 • کابل
 • کابل
 • کابل
 • کابل
 • کابل
 • کابل
© Sputnik / Valeriy Melnikov
دانش آموز در مکتب «آشیانه» برای کودکان خیابانی در کابل

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر