07:08 23 فبروری 2018
  عکس

  مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017» در توکیو

  دریافت لینک کوتاه
  0 10
  • برنده مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017» کیوین یلیآنه از اندونزیا
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  • مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017»
  © REUTERS/ Toru Hanai
  برنده مسابقه زیبایی «خانم بین المللی 2017» کیوین یلیآنه از اندونزیا

  57مین جشنواره بین المللی زیبایی «خانم بین المللی 2017» امروز در توکیو برگزار شد. در این مسابقه ۲۵ دختر از کشور های مختلف بشمول روسیه اشتراک نموده بودند. برنده این مسابقات کیوین یولیآنه از اندونزیا شد.

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر