00:25 22 سپتمبر 2018
 • ساکنان خانه تخریب شده در ایران
 • داکتران و قربانیان زلزله در ایران
 • زلزله در ایران
 • حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در دیدار از مناطق زمین لرزه در ایران
 • عراق بعد از زلزله
 • پیامدهای زلزله در شهر ارومیه و سرپل در ولایت کرمانشاه
 • پیامدهای زلزله در شهر ارومیه و سرپل در ولایت کرمانشاه
 • پیامدهای زلزله در شهر ارومیه و سرپل در ولایت کرمانشاه
 • پیامدهای زلزله در شهر ارومیه و سرپل در ولایت کرمانشاه
 • پیامدهای زلزله در شهر ارومیه و سرپل در ولایت کرمانشاه
 • زن با کودک که بر اثر در زمین لرزه در ایران کشته شد
 • کردستان عراق
 • پیامدهای زلزله در شهر ارومیه و سرپل در ولایت کرمانشاه
 • پیامدهای زلزله در شهر ارومیه و سرپل در ولایت کرمانشاه
© AFP 2018 / Atta Kenare
ساکنان خانه تخریب شده در ایران

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر