10:46 14 دسمبر 2018
 • مانوشی چهیلر ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷ از بریتانیا
 • اشتراک کننده گان مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷
 • مانوشی چهیلر ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده گان مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷ از فرانسه
 • اشتراک کننده گان مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷
 • اشتراک کننده مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷ از مکسیکو
 • اشتراک کننده گان مسابقه ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
مانوشی چهیلر ملکه زیبایی جهان- ۲۰۱۷

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر