03:41 17 نوامبر 2018
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
  • اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان
© Sputnik / J.Kargayr
اعتراض فعالین مدنی در کابل در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان

جمع از نهاد های مدنی قبل از ظهر امروزبا تجمع در مسجد عیدگاه شهر کابل حملات راکتی نظامیان پاکستان را تقبیع نموده و از حکومت افغانستان خواستند که هرچه زودتر پیمان استراتیژیک امریکا و افغانستان که تا هنوز هیچگونه مفادی را برای مردم افغانستان نرسانیده اند لغوه نموده و یا در مورد مفاد این پیمان حکومت هرچه زودتر دلایل خود را روشن سازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر