04:33 20 نوامبر 2018
 • پسر فلسطینی که در جریان درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی شهر نابلس پنهان شده
 • موتر کمک های عاجل فلسطینی
 • نیروهای اسرائیلی
 • فلسطینی ها در هنگام درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی شهر نابلس
 • فرار مردم فلسطین
 • فلسطینی ها
 • فلسطینی ها
 • یک بالون پرتاب شده فلسطینی با گاز اشک آور در هنگام درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی روستای کورش
 • محافظ مرزی اسرائیل و فلسطینی ها در منطقه درگیری های میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی روستای کورش
 • فلسطینی ها در منطقه درگیری های میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی روستای کورش
 • فلسطینی ها در منطقه درگیری های میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی روستای کورش
 • فلسطینی ها در منطقه درگیری های میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی روستای کورش
© AFP 2018 / Abbas Momani
پسر فلسطینی که در جریان درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کرانه باختری در نزدیکی شهر نابلس پنهان شده

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر