عکس

  موصل 6 ماه پس از آزادی به روایت تصویر

  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0
  • ساختمان های خراب شده در موصل عراق
  • پاکسازی موصل عراق
  • مسجد جامع نوری
  • عراق موصل
  • عراق موصل
  • یکی از خیابان های عراق موصل
  • یکی از خیابان های عراق موصل
  • یکی از خیابان های عراق موصل
  • عراق موصل
  • یکی از خیابان های عراق موصل
  • یکی از خیابان های عراق موصل
  • مسجد حامع نوری
  © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
  ساختمان های خراب شده در موصل عراق

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر