11:32 23 اکتوبر 2018
 • ساختمان های خراب شده در موصل عراق
 • پاکسازی موصل عراق
 • مسجد جامع نوری
 • عراق موصل
 • عراق موصل
 • یکی از خیابان های عراق موصل
 • یکی از خیابان های عراق موصل
 • یکی از خیابان های عراق موصل
 • عراق موصل
 • یکی از خیابان های عراق موصل
 • یکی از خیابان های عراق موصل
 • مسجد حامع نوری
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
ساختمان های خراب شده در موصل عراق

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر