09:22 17 جنوری 2019
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
  • مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل
© Sputnik / J.a.k
مراسم فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل

در کابل، مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه کابل که در آن بیش از 3000 دانش آموز شرکت داشتند، برگزار شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر