02:46 12 جولای 2020
 • مردم ای گیلاس را دور می اندازند تا به برف مبدل گردد
 • دوستدار اببازی در زمستان در رودخانه ینیسی در کراسنیارسک
 • یکی از خیابان های شهر
 • دوستداران اببازی در زمستان در رودخانه ینیسی در کراسنیارسک
 • آفتاب زمستانی
 • یکی از دوستداران اببازی در زمستان در رودخانه ینیسی در کراسنیارسک
 • زمستان کراسنایارسک
 • بخاز از برف
 • یکی از دوستداران اببازی در زمستان در رودخانه ینیسی در کراسنیارسک
 • ساحل رودخانه ینیسی
© REUTERS / Ilya Naymushin
مردم ای گیلاس را دور می اندازند تا به برف مبدل گردد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر