عکس

  برف باری در کابل به روایت تصویر

  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0
  • کودکان پس از بارش برف در کابل یخمالک می زنند
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  © REUTERS / Mohammad Ismail
  برف باری در کابل به روایت تصویر

  برف باری در کابل به روایت تصویر

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر