• ولادیمیر ژیرینوفسکی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه از طرف حزب لیبرال دموکرات روسیه.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه با معمر قذافی.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در حال بازدید از ساوخوز لنین.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در چشن نیروهای دریایی روسیه.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در چشن ولنتاین.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی - نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در مترو مسکو.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در حال بازدید از پرورشگاه سگ های ولگرد.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در حال ورزش.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در حال سخرانی در جشنواره رسانه های مستقل – مسکو.
 • ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در جشنواره سینمایی – مسکو.
© Sputnik / Iliya Pitalev
ولادیمیر ژیرینوفسکی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه از طرف حزب لیبرال دموکرات روسیه.

قرار است ۱۸ مارچ ۲۰۱۸ مردم روسیه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و فردی را برای این سمت انتخاب کنند.

حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر این حزب را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه معرفی کرده است.

وی از سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دومای روسیه عضویت دارد و دو دوره در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ نیز معاون این مجلس بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر