17:27 20 اگست 2018
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان
 • گزارش تصویری از انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان
گزارش تصویری از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان

در ماه گذشته انستیتوت موسیقی افغانستان به افتخار فعالیت های موثرش در چند سال گذشته، توانست جایزه "نوبل موسیقی" را از آن خود کند.

این انستیتوت از سال ۲۰۱۰ به این طرف زیر نظر احمد سرمست به پیش برده می شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر