09:28 22 سپتمبر 2018
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
 • تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل
© Sputnik / J. Kargyar
تجلیل ۸ مارچ در شهر کابل

آژانس خبری اسپوتنیک گزارش تصوری از مراسم گرامیداشت ۸ مارچ یا روز همبستگی زنان جهان در سیتی پارک شهر کابل را به شما تقدیم میکند.

قابل ذکر است، در این برنامه برای بانوان برنامه های موسیقی، تیاتر، و از سوی شرکت ها تحایفی نیز در نظر گرفته شده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر