17:31 12 دسمبر 2019
 • سونیا فرگینا برنده کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
 • شرکت کنندگان کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
 • شرکت کننده آفریقای جنوبی در کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا
 • شرکت کنندگان کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
 • بونگا جلیتا شرکت کننده کنکور ملکه زیبایی 20187 اندونیزیا .
 • فینالیست های کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
 • ملکه آفریقای جنوبی در کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
 • شرکت کنندگان کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
 • سونیا فرجینا ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
 • شرکت کنندگان کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.
© AFP 2019 / Oeday Abdullah
سونیا فرگینا برنده کنکور ملکه زیبایی 2018 اندونیزیا.

مسابقه ملکه زیبایی اندونیزیا -2018 برگزار شد.

جذاب ترین تصاویرگالری امروز اسپوتنیک، به ملکه زیبایی اندونیزیا — 2018، وقف گردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر