05:58 19 اکتوبر 2018
  • زیبا ترین دختران مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • زیبا ترین دختر مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • زیبا ترین دختران مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • زیبا ترین دختران مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • دختران در حال سلفی گرفتن در میدان تیانآنمن در پکن.
  • زیبا ترین دختران مهماندار در حال گرفتن عکس یادگاری در میدان تیانآنمن درجریان افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • دختر مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • دختر مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • دختر مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
  • دختر مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.
© AP Photo / Andy Wong
زیبا ترین دختران مهماندار در افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن.

زیبا ترین دختران، مهماندار در کنگره ملی خلق در پایتخت چین

اسپوتنیک تصاویر زیباترین دختران در کنگره ملی خلق چین را منتشر می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر