18:01 06 اگست 2020
 • رهبران چین و کوریای شمالی
 • دیدار رهبر کوریای شمالی از چین
 • استقبال رئیس جمهور چین از کیم جونگ اون
 • دیدار رهبر کوریای شمالی از چین
 • استقبال رئیس جمهور چین از کیم جونگ اون
 • کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی به همراه همسرش .
 • رهبران دو کشور با همسران شان
 • کیم جونگ اون هنگام سفر به چین
 • ضیافت رسمی به افتخار رهبر کوریای شمالی
 • کیم جونگ اون در چین
 • ضیافت رسمی به افتخار رهبر کوریای شمالی
 • اون هنگام دیدار از موزیم اکادیمی علوم چین
 • رهبر کوریای شمالی هنگام بازدید رسمی از چین
 • رهبر کوریای شمالی هنگام بازدید رسمی از چین
© REUTERS / REUTERS TV / CCTV
رهبران چین و کوریای شمالی

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در نخستین سفر خارجی خود به همراه همسرش از چین دیدار کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر