08:18 25 جنوری 2021
  • کیم جونگ اون هنگام دیدار با هنرمندان گروه پاپ کوریای جنوبی
  • تماشاچیان در سالن کنسرت هنرمندان پاپ کوریای جنوبی
  • کیم جونگ اون در کنسرت گروه  پاپ کوریای جنوبی در پیونگ یانگ با وزیر سپورت و توریزم آن کشور
  • عکس دسته جمعی کیم جونگ اون هنگام دیدار با هنرمندان گروه پاپ کوریای جنوبی
  • هنرمندان گروه پاپ کوریای جنوبی
  • کیم جونگ اون و همسرش هنگام تماشای کنسرت هنرمندان پاپ کوریای جنوبی در پیونگ یانگ
  • کنسرت هنرمندان گروه پاپ کوریای جنوبی
  • کیم جونگ اون و همسرش هنگام تماشای کنسرت هنرمندان پاپ کوریای جنوبی در پیونگ یانگ
© REUTERS / KCNA
کیم جونگ اون هنگام دیدار با هنرمندان گروه پاپ کوریای جنوبی

اسپوتنیک تصاویری جالبی را از جریان دیدار رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون از کنسرت هنرمندان پاپ کوریای جنوبی در پیونگ یانگ منتشر می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر