22:14 18 اگست 2018
 • زنان در مرز کوریای شمالی و چین
 • توریستان در حال تماشای خاک کوریای شمالی - مرز کوریای شمالی و چین
 • مردی سوار بر بایسکل - مرز کوریای شمالی و چین
 • پل بسته در مرز چین و کوریای شمالی
 • افسر کوریای شمالی و ساکنان محلی در خاک کوریای شمالی - مرز چین و کوریای شمالی
 • ماهیگیر کوریای شمالی در زیر پرچم چین - مرز چین و کوریای شمالی
 • خانه های رهایشی در مرز چین و کوریای شمالی
 • ساکنان کوریای شمالی در رودخانه یخ زده یالو
 • برج نگهبانی کوریای شمالی - مرز چین و کوریای شمالی
 • نیروهای سرحدی کوریای شمالی
 • توریستان در کشتی تفریحی - مرز چین و کوریای شمالی
 • توریستان در مرز چین و کوریای شمالی
 • ساکنان کوریای شمالی در رودخانه یخ زده یالو
© REUTERS / Damir Sagolj
زنان در مرز کوریای شمالی و چین

کوریای شمالی کشوری است که بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر