09:31 17 اگست 2018
 • نثار گل به پای مجسمه رهبر کوریای شمالی در پیونگ یانگ در زمان جشن خورشید .
 • میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ کوریای شمالی.
 • رقص همگانی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کوریای شمالی.
 • مجسمه کیم ایل سونگ و کیم جونگ اون در پیونگ یانگ .
 • شهروندان کوریای شمالی هنگام برگزاری جشن خورشید در پیونگ یانگ .
 • مراسم گذاشتن گل به پای مجسمه رهبر کوریای شمالی در پیونگ یانگ .
 • آتش بازی هنگام جشن خورشید در کوریای شمالی.
 • نظامیان کوریای شمالی در مقابل مجسمه کیم ایل سونگ و کیم جونگ اون در پیونگ یانگ .
 • رقص همگانی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ کوریای شمالی.
 • مجسمه کیم ایل سونگ و کیم جونگ اون در پیونگ یانگ .
 • ساکنان کوریای شمالی در زمان جشن خورشید در پیونگ یانگ .
 • آتش بازی هنگام جشن خورشید در کوریای شمالی.
© AFP 2018 / Ed Jones
نثار گل به پای مجسمه رهبر کوریای شمالی در پیونگ یانگ در زمان جشن خورشید .

در گالری امروز به مناسبت «جشن خورشید در کوریای شمالی» جالب ترین عکس ها را مورد توجه شما قرار می دهیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر