01:52 18 جنوری 2019
 • چرخبال ساقط شده شوروی در افغانستان
 • کودکان افغانستان بالای خرابه های تانک شوروی
 • موتر باربری زمان شوروی در افغانستان
 • مرد افغان با کودکش در بالای بدنه شکسته تانک زمان شوروی در افغانستان
 • کابین موتر بابری زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
 • باقیمانده های تخنیک نظامی زمان شوروی در افغانستان
© Sputnik / Tariq Azim
چرخبال ساقط شده شوروی در افغانستان

اسپوتنیک، در گالری امروز، تصاویری از باقیمانده های سلاح های شوروی در افغانستان را منتشر می سازد.

در 26 دلو سال 1367آخرین سرباز شوروی سابق از مرز حیرتان در شمال، افغانستان را ترک کرد. نیروهای شوروی در هنگام خروج، اردو و پولیس وسایط زیادی از خود بجا گذاشتند. براساس برخی از آمارها بیش از دو هزار و 500 تانک، نزدیک به 500 هواپیمای جنگی و حمل و نقل و بیش از 5 هزار وسیله نقلیه نظامی در افغانستان باقی ماند. علاوه بر آن افغانستان دارای توپخانه قوی و حتی راکتهای میان‌برد بالستیک بود که اکنون همه از کار افتاده‌اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر