02:14 18 جنوری 2019
 • درگیری مردم فلسطین با نظامیان اسرائیلی در غزه
 • تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • فسطینی در اعتراض به انتقال سفارت امریکا از تل آویو به اورشلیم
 • تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • نظامیان اسرائیلی در زمان تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • تظاهرات در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • شرکت کنندگان در تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • شرکت کنندگان در تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • تظاهرات در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
 • نظامیان اسرائیلی در زمان تظاهرات خیابانی در فلسطین در مخالفت با انتقال سفارت امریکا به اورشلیم
© AFP 2018 / Mohammed Abed
درگیری مردم فلسطین با نظامیان اسرائیلی در غزه

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویر از درگیری های مردم فلسطین با نظامین اسرائیلی منتشر می گردد .

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر