03:43 25 مارچ 2019
  • ذبیح‌‌الله مالک فروشگاه روسی در کابل
  • در شهر کابل که هر سو تابلوهای انگلیسی به وفور دیده می‌شود، «فروشگاه روسی» تنها جایی است که لوحهٔ آن نیز به زبان روسی نوشته است.
  • اجناسی که این فروشگاه می‌فروشد روسی نیست، اما متناسب با ذوق شهروندان روسی‌زبان وارد می‌شود
  • اجناسی که این فروشگاه می‌فروشد روسی نیست، اما متناسب با ذوق شهروندان روسی‌زبان وارد می‌شود
  • فروشگاه روسی در کابل
  • ذبیح‌الله در سال ۱۹۸۴ در زمان اتحاد جماهیر شوروی تحصیلاتش را در روسیه به پایان رسانیده است او در مورد روسیه و مردم روسیه میگوید «من واقعاً مردم روسیه را بسیار خوب و با فرهنگ دریافتم و ما مردم افغانستان هیچگاهی با این مردم خوب مشکلی نداشتیم از هر دین و مذهبی که باشند مردم بسیار عالی استند و من دوست شان دارم».
  • یگانه فروشگاه روسی در شهر زیبائی کابل
  • بیشترین این اجناس ساخته شده کشور چین است اما مطابق به فرهنگ و کلتور مردم افغانستان و روسیه ساخته شده است و کسانی‌که از ما جنس خریداری میکنند بیشتر به آن را به عنوان تحفه به خانواده و دوستان شان می‌فرستند
  • فروشگاه روسی در شهر کابل
© Sputnik / Jak
ذبیح‌‌الله مالک فروشگاه روسی در کابل

در شهر کابل که هر سو تابلوهای انگلیسی به وفور دیده می‌شود، «فروشگاه روسی» تنها جایی است که لوحهٔ آن نیز به زبان روسی نوشته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر