15:53 25 اکتوبر 2020
 • ساحل رویال بار در مسکو.
 • اسکی رو آبی در مسکو.
 • نجات غریق در ساحل رودخانه مسکو.
 • ساحل رودخانه مسکو.
 • در حوض پلاژ شهری در «ویدنخا» مسکو.
 • قایق های بادبانی در ذخیره گاه «خیمکین» مسکو.
 • شناگر در رودخانه مسکو.
 • تابستان داغ مسکو.
 • منظره رستوران «پلاژ زیتونی» مسکو.
 • استراحت در پارک گورکی مسکو.
 • شناگر در رودخانه مسکو.
 • استراحت در تپه های « واروبیوف» مسکو.
© Sputnik / Alexey Kudenko
ساحل رویال بار در مسکو.

اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر جالبی را از تابستان مسکو منتشر می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر