• پارک «زاریادی» شهر مسکو
 • پارک «زاریادی» شهر مسکو
 • شهر زیبا و تاریخی مسکو
 • پارک «وارابیوی گوری» شهر مسکو
 • کاخ کرملین
 • شهر زیبا و تاریخی مسکو
 • ساختمان بالشوی تئاتر
 • ساختمان پوهنتون دولتی مسکو
 • استدیوم «لوژنیکی» - شهر مسکو، روسیه
 • شهر زیبا و تاریخی مسکو
 • شهر زیبا و تاریخی مسکو
 • استدیوم «اسپارتاک» - شهر مسکو، روسیه
© Sputnik / Grigory Sysoev
پارک «زاریادی» شهر مسکو

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز، زیباترین تصاویر شهر مسکو را منتشر میسازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر