18:18 24 مارچ 2019
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی
 • دختر زیبا در حال عکس گرفتن در یکی ازکشتزارها سرسبز خشخاش در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی
 • اسپ سواران جوانان در حال عبور کردن از طریق یکی از کشتزار ها خشخاش در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
 • گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی، قزاقستان
© Sputnik / Anatoliy Ustinenko
گل خشخاش در یکی از کشتزارها سرسبز در نزدیکی شهر آلماتی

آژانس خبری اسپوتنیک، جالب ترین تصاویر هفته را به شما تقدیم میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر