• آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
 • آتشفشان مرگبار گواتمالا
© AFP 2019 / Noe Perez
آتشفشان مرگبار گواتمالا

آتشفشان فوئگو در گواتمالا روز یکشنبه بیدار شد.

به گفته مقامات محلی در نتیجه فواران آتشفشان در گواتمالا تاکنون بیش از ۷۰ نفر کشته شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر