• خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
  • خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
  • خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
  • خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
  • خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
  • سقف خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
  • خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
  • خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین
© AFP 2019 / Johannes Eisele
خانه‌های سبز در روستای متروکه در شرق چین

دهکده‌ای در چین معروف به دهکده ماهیگیران، این دهکده در جزیره "شنگ‌شان" چین قرار دارد.

این دهکدۀ که در جزیره "شنگ‌شان" چین قرار دارد زمانی صدها ماهی‌گیر به همراه خانواده های خود زندگی می کردند اما حالا هیچ نشانی از زندگی انسان ندارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر