01:26 22 مارچ 2019
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از آغاز برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین»
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین» در حال پاسخ دادن سوالات شهروندان روسیه.
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین» در حال پاسخ دادن سوالات شهروندان روسیه.
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین» در حال پاسخ دادن سوالات شهروندان روسیه.
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین» در حال پاسخ دادن سوالات شهروندان روسیه.
  • دانشجویان نظامی و معلمان دریایی دانشگاه افسری شهر کالینینگراد در حال تماشا کردن برنامه «خط مستقیم با پوتین»
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین» در حال پاسخ دادن سوالات شهروندان روسیه.
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین» در حال پاسخ دادن سوالات شهروندان روسیه.
  • کارمندان مرکز تماس پیش از برنامه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین»
© Sputnik / Alexei Druzhinin
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از آغاز برنامه ویژه سالانه «خط مستقیم با ولادیمیر پوتین»

این شانزدهمین برنامه در قالب «خط مستقیم با پوتین» می‌باشد و این نخستین برنامه است بعد از این که رئیس جمهور کشور به پوست ریاست جمهور انتخاب شد، در این برنامه "خط مستقیم با پوتین" حدود 2 میلیون سوال از شهروندان روسیه ارسال شده است.

سال گذشته در پانزدهمین خط مستقیم با ولادیمیر پوتین که چهار ساعت طول کشید در طی آن زمان رئیس جمهور پوتین توانست صرف به 73 سوال پاسخ دهد پس اتمام این برنامه درخواست ها و شکایات شهروندان مناطق خاص از طرف رئیس جمهور به والی های آن مناطق سپرده شد.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر