• جشن «روز روسیه» - ولادی وستوک
 • جشن «روز روسیه» - ولادی وستوک
 • جشن «روز روسیه» -سیمفروپل
 • جشن «روز روسیه» -سیمفروپل
 • جشن «روز روسیه» - ولادی وستوک
 • جشن «روز روسیه» - ولادی وستوک
 • جشن «روز روسیه» - ولادی وستوک
 • جشن «روز روسیه» -سیمفروپل
 • جشن «روز روسیه» -سیمفروپل
 • جشن «روز روسیه» -سیمفروپل
 • جشن «روز روسیه» - ولادی وستوک
 • جشن «روز روسیه» -سیمفروپل
© Sputnik / Vitaliy Ankov
جشن «روز روسیه» - ولادی وستوک

جشن «روز روسیه» یکی از جوان ترین جشن های روسیه محسوب میشود.

آژانس خبری استوتنیک، در گالری امروز تصاویر تجلیل از این جشن را منتشر میسازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر