00:42 22 مارچ 2019
  • بنیامین، نخستین فریستایلر فوتبال در میان کودکان و نوجوانان افغانستان که در سال 2008 در دیار مهاجرت به دنیا آمده است
  • او پس از پیروزی های پدرش در رقابت‌های مختلف فوتبال فریستایل در بیرون از کشور، علاقمند این رشتۀ ورزشی شد و از همین رو در سن هفت‌سالگی وارد دنیای این بازی هیجان‌انگیز شد
  • این فریستایلر کوچک افغان گفته است که از طفولیت از دیدن حرکات پدرم با توپ فوتبال بسیار خوشم می‌آمد و آرزو داشتم که این ورزش را یاد بگیرم
  • وی در حال حاضر متعلم صنف چهارم مکتب است. او همچنان در پهلوی انیکه به درس های خود رسیده می‌کند تمرین های خود را نیز ادامه می‌دهد و حتا زمانی که در خانه است با تشله تمرین می‌کند
  • این فریستایلر کوچک افغان گفته است که از طفولیت از دیدن حرکات پدرم با توپ فوتبال بسیار خوشم می‌آمد و آرزو داشتم که این ورزش را یاد بگیرم
  • وی در حال حاضر متعلم صنف چهارم مکتب است. او همچنان در پهلوی انیکه به درس های خود رسیده می‌کند تمرین های خود را نیز ادامه می‌دهد و حتا زمانی که در خانه است با تشله تمرین می‌کند
  • او پس از پیروزی های پدرش در رقابت‌های مختلف فوتبال فریستایل در بیرون از کشور، علاقمند این رشتۀ ورزشی شد و از همین رو در سن هفت‌سالگی وارد دنیای این بازی هیجان‌انگیز شد
  • او اکنون در افغانستان زندگی می‌کند. این فریستایلر افغان آرزوهای بزرگ در سر دارد که یکی از آرزوهایش بازی کردن در باشگاه بارسلونا است
© Photo / Provided by Abdullah Freestyler
بنیامین، نخستین فریستایلر فوتبال در میان کودکان و نوجوانان افغانستان که در سال 2008 در دیار مهاجرت به دنیا آمده است

بنیامین 10 سال عمر دارد و چند سالی است که به فوتبال و فوتبال فریستایل یا نمایش با توپ فوتبال رو آورده است و تاکنون موفقیت‌های چشم‌گیری در این رشته داشته است.

او نخستین فریستایلر فوتبال در میان کودکان و نوجوانان افغانستان است که در سال 2008 در دیار مهاجرت به دنیا آمده و اکنون در افغانستان زندگی می‌کند. بنیامین آرزوهای بزرگی در سر دارد که یکی از آرزوهایش بازی در باشگاه بارسلونای اسپانیا است.
او پس از پیروزی های پدرش در رقابت‌های مختلف فوتبال فریستایل در بیرون از کشور، علاقمند این رشتۀ ورزشی شد و از همین رو در سن هفت سالگی وارد دنیای این بازی هیجان‌انگیز شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر