00:50 23 فبروری 2019
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
 • آزگاردیا – اولین کشور فضایی
آزگاردیا – اولین کشور فضایی

آزگاردیا نام کشوری مستقر در فضا است. هدف از تأسیس این کشور ایجاد یک فضای امن، مطمئن و صلح آمیز برای انسان ها میباشد.

آزگاردیا مانند سایر کشورها جهان دارای پرچم، سرود ملی و قانون اساسی است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر