18:54 20 جولای 2019
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه در بازی با تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی 2018را جشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه در بازی با تیم اسپانیا راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه در بازی با تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی 2018را جشن گرفتند.
 • هواداران پیروزی تیم روسیه را با دسته گل ها و تحایف جشن گرفتند
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران در کازان پیروزی تیم روسیه در بازی با تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی 2018را جشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران در مترو پیروزی تیم روسیه در بازی با تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی 2018را جشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
 • هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه راجشن گرفتند.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه در بازی با تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی 2018را جشن گرفتند.

هواداران فوتبال پیروزی تیم روسیه در بازی با تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی 2018را جشن گرفتند.

اتسپوتنیک، در گالری امروز، جالبترین تصاویر از جشن پیروزی تیم ملی روسیه بر تیم اسپانیا را منتشر می سازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر