05:38 24 فبروری 2019
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
 • جشنواره تحت نام جهان عشایر در قزاقستان
© Photo / Kazakh Tourism/ Meiram Nurtazin
جشنواره تحت نام "جهان عشایر" در قزاقستان

این جشن بزرگ هرساله در یکی از نقاط مختلف عشایر نشین برگزار و آیین، رسومات و جلوه‌های ویژه زندگی عشایری برای اقشار مختلف مردم به نمایش گذاشته می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر