05:42 22 اگست 2019
 • روشنا سلیمانوا شرکت کننده فینال مسابقه مردان و زنان زیبای آذربایجان
 • اسمیرابراهیمووا، شرکت کننده مرحله نهایی مسابقه مردان و زنان زیبای آذربایجان
 • اما سیدوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • روشن تاج رضایوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • پروین علیوا شرکت کننده فینال Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • آیدان یشیلداگ شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • گلیاز موسی زاده شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • روشنا سلیمانوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • عایشه گارایوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • عایشه گارایوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • اسمیرابراهیمووا، شرکت کننده مرحله نهایی مسابقه مردان و زنان زیبای آذربایجان
 • کنول تاخمازوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • خیالا عزیزوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • خیالا عزیزوا شرکت کننده فینال مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
 • عایشه گارایوا و نوری احمدوف، برندگان اصلی مسابقه Miss & Mister Grand Azerbaijan
© Sputnik / Murad Orujov
روشنا سلیمانوا شرکت کننده فینال مسابقه مردان و زنان زیبای آذربایجان

زیبا رویان مرد و زن در شهر باکوی آذربایجان انتخاب شد.

اسپوتنیک، در گالری امروز بهترین تصاویر از زیباترین مردان و زنان آذربایجانی را منتشر می سازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر