12:00 25 مارچ 2019
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
  • آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
آزمایش جدیدترین راکت آونگارد هیپرسیونیکی روسی

"آوانگارد"، یک راکت مافوق صوت روسی است که سرعت آن بیش از عدد ماخ (نسبت سرعت شی در یک سیال به سرعت صوت در همان سیال است) تقریبا" 20 برابر است. این سیتم راکتی جدید روسیه، معادلات سیستم دفاع امریکا را بر هم می زند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر