07:41 19 اپریل 2019
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • عطا محمد نور والی پیشین بلخ
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم
 • عطا محمد نور والی پیشین بلخ
 • حمید لالی نماینده پارلمان افغانستان
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
 • نگاره های از برگشت جنرال دوستم
© Sputnik / JAK
نگاره های از برگشت جنرال دوستم

جنرال عبدالرشید دوستم امروز پس از 14 ماه به کابل برگشت.

امروز جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور افغانستان پس از 14 ماه به کابل برگشت. او پس از برگشت در نخستین سخنرانی اش در بین هوادارانش خواستار رهایی نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب شد.    

مرتبط:

طیاره حامل جنرال دوستم در کابل نشست + زنده
جنرال دوستم ترکیه را به قصد کابل ترک کرد + تصاویر
ساعت دقیق ورود جنرال دوستم به کابل اعلام شد
حکومت فردا به گونۀ ویژه از برگشت جنرال دوستم استقبال خواهد کرد
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر