07:29 19 جون 2019
 • دختران در اطراف قاهره به ورزش پارکور مشغولند
 • مربی پارکور زنان در اطراف قاهره
 • دختران در حال پارکور در اطراف قاهره
 • شرکت کنندگان آموزشگاه پارکور زنانه در اطراف قاهره
 • مربی پارکور در اطراف قاهره
 • زنی در حال تمرین پارکور در اطراف قاهره
 • زنی مشغول تمرین پارکور در اطراف قاهره
 • زنان مشغول تمرین پارکور در اطراف قاهره
 • زنی مشغول تمرین پارکور در اطراف قاهره
 • زنان مشغول تمرین پارکور در اطراف قاهره
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
دختران در اطراف قاهره به ورزش پارکور مشغولند

در گالری امروز جالبترین تصاویر از پارکور" عبور از موانع" توسط زنان مصری منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر