00:37 07 دسمبر 2019
  • نگاره های از بستن مکتب افغان-ترک و برخورد پولیس با معترضان در جوزجان
  • نگاره های از بستن مکتب افغان-ترک و برخورد پولیس با معترضان در جوزجان
  • نگاره های از بستن مکتب افغان-ترک و برخورد پولیس با معترضان در جوزجان
  • نگاره های از بستن مکتب افغان-ترک و برخورد پولیس با معترضان در جوزجان
  • نگاره های از بستن مکتب افغان-ترک و برخورد پولیس با معترضان در جوزجان
© Sputnik / JAK
نگاره های از بستن مکتب افغان-ترک و برخورد پولیس با معترضان در جوزجان

پس از سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در پیوند به ایجاد 6 هزار باب مکتب نیروهای امنیتی به مکتب پسرانه افغان-ترک در جوزجان یورش برده و به کسی اجازه ورود و بیرون شدن را ندادند.

مرتبط:

از گفتن ایجاد 6 هزار مکتب در افغانستان تا بستن دروازه مکتب افغان ترک در جوزجان
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر