17:26 14 جولای 2020
 • آتش‌سوزی در جنگل در ایالت کالیفرنیا
 • آهوها در جریان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
 • دختری که خانه خود را از دست داده در جریان آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا.
 • موترسوخته در جریان آتش‌سوزی در جنگل‌های در ایالت کالیفرنیا.
 • کارمند آتش‌نشانی در جریان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
 • خانه سوخته در جریان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
 • خانواده قربانیان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
 • خانه گرفتار در کام آتش در جریان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
 • کارمندانی آتش‌نشانی در جریان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
 • موترسوخته در جریان آتش‌سوزی در جنگل‌ در ایالت کالیفرنیا.
 • کارمند آتش‌نشانی در جریان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
 • آفتاب در آسمان جنگل سوخته در جریان آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا.
© AP Photo / Noah Berger
آتش‌سوزی در جنگل در ایالت کالیفرنیا

مقام‌ها اخطار می‌دهند که علیرغم بسیج هزاران کارمند آتش‌نشانی در کالیفرنیا، خطرناک‌ترین آتش‌سوزی جاری در این ایالت درحال گسترش است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر