12:01 25 مارچ 2019
 • تاتیانا اکولنکو برنده کانکور زیبائی دول مشترک المنافع-2018 با تاج خاص طلائی با جواهرات قیمتی به فرمایش ارمنستان
 • شرکت کنندگان کانکور زیبائی ملکه دول مشترک المنافع-2018 قبل از برآمدن به صحنه
 • شرکت کنندگان کانکور زیبائی ملکه دول مشترک المنافع-2018
 • اعطا دیپلوم و دسته گل به شرکت کننده کانکور زیبائی ملکه دول مشترک المنافع-2018
 • دختران زیبا حین داخل شدن به صحنه با لباس های ملی
 • شرکت کننده کانکور زیبائی ملکه دول مشترک المنافع-2018 حین عکسبرداری سلفی
 • شرکت کننده کانکور زیبائی ملکه دول مشترک المنافع-2018
 • شرکت کننده کانکور زیبائی ملکه دول مشترک المنافع-2018
 • فینالیست های این کانکور زیبائی
 • فینالیست های کانکور ملکه زیبائی دول مشترک المنافع-2018
 • فینالیست های کانکور ملکه زیبائی دول مشترک المنافع-2018
 • فینالیست های کانکور ملکه زیبائی دول مشترک المنافع-2018
 • مدل سوسانا ایگرئیان در کانکور ملکه زیبائی دول مشترک المنافع
 • فینالیست های کانکور ملکه زیبائی دول مشترک المنافع-2018
 • شرکت کننده کانکور ملکه زیبائی دول مشترک المنافع-2018
 • تاج برنده کانکور ملکه زیبائی دول مشترک المنافع
© Sputnik / Vladislav Vodnev
Победительница конкурса "Мисс СНГ-2018" украинка Татьяна Акуленко в эксклюзивной позолоченной короне с драгоценными камнями, изготовленную по спецзаказу в Армении.

کانکور ملکه زیبائی کشور های مشترک المنافع 2018 برگزار گردید

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر