12:00 25 مارچ 2019
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر مسکو
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر مسکو
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر مسکو
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر سیمفروپول
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر سیمفروپول
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر اوسورییسک
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر وورونیژ
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر ایوانوفو
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر ایوانوفو
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر سن پترزبورگ
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر سن پترزبورگ
 • تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر سن پترزبورگ
© Sputnik / Ramil Sitdikov
تجلیل از روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه – شهر مسکو

آژانس خبری اسپوتنیک تصاویر جشن روز نیروهای دیسانت هوایی روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر