16:51 22 اپریل 2019
 • منظره ساحلی جزیره «پوتیاتین» در منطقه پریموریه روسیه.
 • گردشگر ستاره دریایی را در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه در دست گرفته است.
 • منظره ساحلی جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • گل های صخره ای جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • دهکده‌ای در جزیره «پوتیاتین» در خلیح پطر کبیر.
 • ساکنان دهکده در جزیره «پوتیاتین» در خلیح پطر کبیر.
 • صخره های جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • صید صدف در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • کوه «استارتسف» در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • حیوانات در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • ساحل در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • چایکاها در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • دریاچه «گوسینو» در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • سنگلاخ های جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
 • مردم در حال شنا در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.
© Sputnik / Igor Onuchin
منظره ساحلی جزیره «پوتیاتین» در منطقه پریموریه روسیه.

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از جزیره " پوتیاتین" در پریموریه روسیه منتشر می گردد .

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر