08:14 26 جون 2019
 • خشکسالی در حومه شهر ولجت، استرالیا
 • دهقانی که محصولش را در نتیجه خشکسالی از دست داده است – شهر اوسولوتان، سالوادور
 • دهقانی در حال غذا دادن به حیواناتش در زمین خشک – استرالیا
 • مردی مشغول کار در زمین خشک شده – عراق
 • گل آفتاب‌پرست خشک شده – شهر برودین، آلمان
 • نمایی از آتش سوزی در پرتگال – تصویر از ایستگاه بین المللی فضایی
 • رودخانه خشک شده «زاینده رود» - اصفهان، ایران
 • کودکی در حال بازی در زمین خشک شده - ایرلند
 • حیوانات در حال بیرون شدن از آب – هالند
 • مزرعه گندم خشک شده - سویدن
 • بادنجان رومی خراب شده – سوئیس
 • خشکسالی در اروپایی مرکزی – تصویر از ایستگاه بین المللی فضایی
 • دهقانی در مزرعه جواری – فرانسه
 • زمین خشک شده – انگلستان
© REUTERS / David Gray
خشکسالی در حومه شهر ولجت، استرالیا

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر خشکسالی جهانی را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر