23:32 19 فبروری 2019
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.
© Photo / Saeed Amiri
نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.

نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی حومه مسکو در «آلابینو» هنرهای رزمی را به نمایش گذاشتند.

آژانس خبری اسپوتنیک، جالب ترین تصاویر هفته را از هنرنمایی نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو به شما تقدیم می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر