12:00 25 مارچ 2019
 • تیم آکروباتیک روس با طیاره Aero L-39، در حال اجرای نمایش هوائی تحت نام من آسمان را انتخاب می‌کنم! در کازان
 • تماشاگران در حال تماشای تیم آکروباتیک روس در نمایش هوائی تحت نام من آسمان را انتخاب می‌کنم! در کازان
 • تیم آکروباتیک روس با طیاره Aero L-39، در حال اجرای نمایش هوائی تحت نام من آسمان را انتخاب می‌کنم! در کازان
 • تیم آکروباتیک روس با طیاره Aero L-39، در حال اجرای نمایش هوائی تحت نام من آسمان را انتخاب می‌کنم! در کازان
 • یک تن از تماشاگران در حال عکس گرفتن تیم آکروباتیک روس در نمایش هوائی تحت نام من آسمان را انتخاب می‌کنم! در کازان
 • هلیکوپتر MI-8 در نمایش هوائی من آسمان را انتخاب می کنم! در کازان
 • یک تن از تماشاگران در حال عکس گرفتن تیم آکروباتیک روس در نمایش هوائی تحت نام من آسمان را انتخاب می‌کنم! در کازان
 • تیم آکروباتیک روس با طیاره Aero L-39، در حال اجرای نمایش هوائی تحت نام من آسمان را انتخاب می‌کنم! در کازان
 • هواپیمای Tu-22M در نمایش هوائی من آسمان را انتخاب میکنم! در کازان
 • چتر نجات یا پاراشوت در نمایش هوائی من آسمان را انتخاب می کنم! در کازان
 • طیاره Tu-160 در طول نمایش هوا من آسمان را انتخاب می کنم! در کازان
 • هلیکوپتر MI-8 در نمایش هوائی من آسمان را انتخاب می کنم! در کازان
© Sputnik / Maxim Tumanov
تیم آکروباتیک "روس" با طیاره Aero L-39، در حال اجرای نمایش هوائی تحت نام "من آسمان را انتخاب می‌کنم!" در کازان

آژانس خبری اسپوتنیک، جالب ترین تصاویر هفته را از نمایش هوائی تحت نام "من آسمان را انتخاب می‌کنم!" به شما تقدیم می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر