12:06 25 مارچ 2019
  • دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی در فارم خود – حومه مسکو
  • فارم دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی - حومه مسکو
  • دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی در فارم خود – حومه مسکو
  • فارم دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی - حومه مسکو
  • دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی در فارم خود – حومه مسکو
  • فارم دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی - حومه مسکو
  • فارم دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی - حومه مسکو
  • دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی در فارم خود – حومه مسکو
© Sputnik / Anton Denisov
دجی رابیرت کلوز، فارمدار امریکایی در فارم خود – حومه مسکو

دجی رابیرت کلوز نام یک شهروند امریکا است که در حومه شهر مسکو مصروف فارمداری میباشد.

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر فارم این فارمدارامریکایی را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر