18:49 25 مارچ 2019
 • نیروهای دیسانت امپراطوری جاپان در ساحل کوریا – سال ۱۸۷۵
 • عساکر جاپانی در مرکز سئول
 • اعدام مبارزین علیه استعمار سیاسی جاپان
 • تصویر تبلیغاتی دوران استعمار کوریا از سوی جاپان
 • محصلین کوریایی در حال رفتن به کار
 • ورزشکاران کوریایی که به طور اجباری با بیرق جاپان در بازی های المپیک اشتراک نموده بودن – سال ۱۹۳۶، برلین
 • اعدام مردم کوریا از سوی عساکر جاپانی
 • کشتی ها شوروی در بندر سیسین
 • نیروهای دیسانت شوروی در بندر سیسین
 • آموزش مردم جاپان پس از پایان استعمار
 • کشتی های جاپان که در نتیجه حملات هوایی شوروی تخریب شده بودند
 • راهپیمایی ضد جاپانی
 • مجسمه آزادی - پیونگ یانگ، کوریای شمالی
 • محصلین کوریای جنوبی در حال پاره کردن بیرق جاپان
 • رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۰-مین سالگرد آزادی کوریا از استعمار جاپان – سئول، کوریای جنوبی
 • تظاهرات در مقابل سفارت جاپان در سئول
نیروهای دیسانت امپراطوری جاپان در ساحل کوریا – سال ۱۸۷۵

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر ۷۳-مین سالگرد آزادی کوریا از استعمار جاپان را به نشر میرساند.

امروز (چهارشنبه ۱۵ اگست) کوریای شمالی و جنوبی با برگزاری مراسمی ۷۳-مین سالگرد آزادی کوریا از استعمار جاپان را تجلیل کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر