20:23 23 اپریل 2019
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
  • حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل
© Sputnik / JAK
حمله بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل

آژانس خبری اسپوتنیک، تصاویر از محل که مهاجمان بالای مرکز تعلیمی امنیت ملی حمله کردند را به شما تقدیم می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر