23:13 18 اپریل 2019
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • مجسمه های بر روی آسمان‌خراش مسکو
 • یکی از دهلیزهای آسمان خراش شهر مسکو
 • هوتل استالین مسکو
 • استالین هوتل شهر مسکو
 • هوتل اوکراین شهر مسکو
 • وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه
 • وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه
 • وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه
 • دانشگاه‌ دولتی مسکو بلندترین بنای تحصیلی جهان
 • دانشگاه‌ دولتی مسکو بلندترین بنای تحصیلی جهان
 • دانشگاه‌ دولتی مسکو بلندترین بنای تحصیلی جهان
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو
 • هوتل هیلتون لنینگراد اسکایا مسکو
 • هوتل هیلتون لنینگراد اسکایا مسکو
© Sputnik / Maksim Blinov
آسمان‌خراش در شهر زیبای مسکو

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری زیبا از هفت آسمان‌خراش‌های تاریخی مسکو دعوت می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر