23:42 18 اپریل 2019
 • فرو ریختن برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک
 • حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در امریکا
 • رئیس دفتر ریاست جمهوری صبح 11 سپتامبر 2001 جلسه صبح هنگام جورج بوش را قطع کرد
 • ساختمان مرکز تجارتی امریکا پس از حمله تروریست ها آتش گرفت
 • مردم در حال گریز پس از حملات تروریستی در نیویورک
 • کارمند مركز تجارت جهاني، هنگام سقوط ساختمان در نیویورک در جستجوی پناهگاه.
 • گروپ نجات دهندگان هنگام تخلیه مردم از یکی از برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک
 • کارمندان آتش نشانی پس از حمله بر مرکز تجارت جهانی در نیویورک
 • صبح 12 سپتامبر نیویورک - 2001
 • پنتاگون 15 سپتامبر2001
 • یک تن از نیرو های آتش نشانی پس از ادای احترام به قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر
 • کارمند اطفائیه - مرکز جهانی تجارت- نیویورک 11 سپتامبر 2001
© AFP 2018 / Aaron Milestone
فرو ریختن برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویر از صحنه های تراژدی حملات 11 سپتامبر 2001 در امریکا، که جان تقریبا 3 هزار نفر را گرفت منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر